Friday, May 06, 2011

Belajar Cakap Jawa Hari Ini

mengenal perbuatan dalam percakapan Jawa

1. kerja = kerjo
2. makan = mangan
3. berjalan = melaku
4. berlari = mbelayu
5. ketawa = nguyu
6. menulis = nulis
7. tidur = turu
8. minum = ngombe
9. bercakap = ngomong
10. duduk = ngjagong

No comments:

Post a Comment

Apa yang ada dalam fikiran anda?
Sila luahkan. hehe